“The world is ready for a mystic revolution, a discovery of the God in each of us.” 

George Harrison (The beatles) 

De Mystic You school biedt begeleiding en cursussen die leiden tot persoonlijke ontwikkeling, zelfverwezenlijking, spirituele verdieping en een hoger bewustzijn. Ben jij klaar voor de innerlijke reis naar jezelf? Meld je dan aan voor een cursus! Of wil je liever persoonlijke begeleiding waar er aandacht kan zijn voor specifieke blokkades van jou zodat je die sneller kunt doorbreken? Meld je dan aan voor een eerste kennismakingsgesprek waarin we kunnen kijken wat wij voor jou kunnen betekenen. 

Wat is een mysticus?

Een mysticus wordt vaak gezien als iemand met een lange baard die in een grot of op een berg zit. Iemand die gehele dagen mediteert en mantra’s reciteert. Dit is echter niet het geval. We hebben allemaal in aanleg een mysticus in onszelf. Je kunt de mysticus in jezelf ontwaken en verder ontwikkelen. We zouden zelfs zo ver kunnen gaan dat het doel van het leven is om de mysticus in jezelf te ontwaken en te realiseren. Om een beeld te geven van wat een mysticus is zie je hieronder 9 kenmerken van een mysticus. 

Een mysticus houdt zich niet vast aan dogma’s, principes of religieuze overtuigingen. Ze proberen juist de diepere waarheid te ervaren in plaats van deze rationeel of cognitief te vatten. Het is juist die ervaring uit eerste hand die als de belangrijkste bron wordt gezien. Een mysticus probeert dan ook steeds dichter bij die ervaring te komen. Eenmaal een moment bij dit gevoel geeft een enorm gevoel van vreugde en zuiverheid waardoor het verlangen steeds groter wordt om weer terug te komen bij deze ervaring, bij de bron van het leven.

Een mysticus denkt na over wat de zin van het leven is. Wie hij in essentie is waarom hij op aarde is. Een mysticus heeft een natuurlijke aanleg om de verbondenheid van alles te zien en de eenheid die daarachter schuilt. Echter betekent dit niet dat hij volledig kan begrijpen wat de zin daarvan is. Dit is een zoektocht voor een ieder, net zoals voor een mysticus. Een mysticus probeert de antwoorden echter niet alleen te zoeken in de wetenschappen en via de fysieke zintuigen, maar ook via de ontwikkeling van intuïtie en door het steeds dichterbij de bron van het leven te staan.

Een mysticus begrijpt dat er achter elke actie die plaatsvindt in het universum een plan schuilt. Een plan dat hijzelf niet of nooit volledig zal begrijpen. Toch vertrouwd een mysticus op dat plan en probeert te voelen wat zijn rol is in het geheel. Veel mensen proberen controle te hebben op hun leven wat hun er juist van weerhoudt om op een natuurlijke manier te leven vanuit de oerkracht op de impuls van het universum. Het steeds verlangen en proberen om controle te hebben kost veel energie en stress. Een mysticus neemt het leven zoals het zich voordoet en heeft vertrouwen in het plan daarachter. Tegelijkertijd probeert hij te voelen en te leven naar die impuls van het universum.

Een mysticus hecht waarde aan kennis, taal, hun gevoel en cognities, maar intuïtie gaat dieper. Intuïtie is daarom een belangrijkere raadgever dan de andere en een mysticus probeert dan ook zijn intuïtie te vergroten. Iedereen heeft intuïtie aangeboren gekregen alleen hebben weinig mensen dit zintuig ontwikkeld. Een mysticus besteedt ook aandacht aan de ontwikkeling van zijn/haar intuïtie. Intuïtie dient niet verward te worden met persoonlijke gevoelens. Zuivere intuïtie kan zich enkel ontwikkelen als iemand zich op een moment niet identificeert mijn de eigen gevoelens en gedachten. Op dat moment ontstaat intuïtie.

Een mysticus gelooft dat er meerdere wegen zijn om tot de waarheid te komen. Ze vinden transparantie belangrijk en houden niet van systemen waar mensen boven de ander komen te staan. De mens wordt snel verleid tot macht en machtsmisbruik. Dit vergroot juist het ego, terwijl deze voor een mysticus afgebouwd dient te worden. Nederigheid is daarom een basishouding van een mysticus. Een systeem waarin onzuiverheid te zien is zal een ware mysticus niet aantrekken, maar juist afstoten.

Een mysticus voelt een connectie met alles wat leeft en kan daardoor voorbij wat sociaal geaccepteerd is kijken. Dit is een belangrijk kenmerk van een mysticus. Ze zullen niet meegaan met groepsdruk of verleid worden om mee te roddelen of andere belachelijk maken. Een mysticus heeft een intern gevoel van waardering voor een ieder en zal dat gevoel van waardering voor het leven niet willen schenden. Ze hebben een groot vertrouwen in hun eigen moraliteit en intuïtie die door eigen ervaring is ingegeven en niet door leiders, opvoeding, hun sociale groep of de maatschappij. Dit mechanisme maakt een mysticus vaak een spirituele of politieke rebel.

Een mysticus ziet de heilige geschriften, rituelen en tradities als een manier om inzicht en persoonlijke transformatie te vergaren in plaats van om een hogere macht of God te dienen. Het gaat bij een mysticus niet om een Hogere macht te dienen, maar om het goede te doen wat een diep innerlijk verlangen is. Dit maakt dat een mysticus zich vaak oncomfortabel voelt bij de reguliere religies waar de aanbidding van een God centraal staat in plaats van innerlijke groei en transformatie naar meer wijsheid, inzicht en moraliteit. Een mysticus voelt zich verantwoordelijk om anderen ook te helpen op het innerlijke pad zodat ook hun leren wat juist en onjuist is en bij de waarheid kunnen komen.

Een mysticus ziet en ervaart dat liefde de kracht is van alles. Liefde komt uit de bron en uit de essentie van het leven. Het vloeit als het ware door de gehele wereld en alles wat leeft. Macht echter komt uit de mens zelf. Een mysticus ervaart gradaties in de zuiverheid van liefde en ziet dat de liefde steeds sterker en zuiverder wordt hoe dichterbij iemand bij de bron komt te staan. Hoe meer de macht uit de liefde wordt gefilterd hoe zuiverder het wordt.

Een mysticus ziet de grootsheid en oneindigheid van het universum. Erkent het mysterie des leven en weet dat het te complex is voor een mens om volledig te begrijpen. Een mysticus houdt ervan om de structuren en krachten van de mens en de wereld te begrijpen, maar weet dat hij het nooit helemaal zal begrijpen. Ze vertrouwen in het plan van het universum en zien hun leven als een reis in persoonlijke groei en bewustwording. In deze zin is een mysticus het gehele leven een student of leerling van het leven.

Individuele begeleiding

Wordt een mysticus en leer wat waarheid is, ontwikkel jezelf en verdiep je bewustzijn. Het is een innerlijke reis die je transformeert tot een vreugdevol mens. 

Depressie? Angst? Stress? Gevoelens van zinloosheid? Stagnatie? Leegte? Al deze gevoelens zullen weggaan tijdens de innerlijke reis. Meld je aan voor een eerste kennismakingsgesprek. 

Icon image

Cursussen

Er worden diverse cursussen gegeven. De cursussen dragen bij aan een dieper zelfinzicht, meer innerlijke rust en persoonlijke ontwikkeling. 

De cursussen zijn een effectieve manier om in een korte tijd tot een dieper inzicht te komen. Ook worden er cursussen gegeven in meditatie en ontspanning. 

Gratis artikelen en downloads

PDF artikel
PDF artikel
PDF artikel
PDF artikel
PDF document