Doe het zelf stappenplan: zelfverwezenlijking

In dit artikel staan 5 stappen die je kunt doorlopen om meer zelfverwezenlijking, spirituele verdieping en een hoger bewustzijn te krijgen. Neem ruim tijd om de stappen te doorlopen. Gebruik een schrift om de opdrachten en je ervaringen erin op te schrijven. Houd de uren ook goed bij waarin je een bepaalde activiteit doet zodat je weet wanneer je naar de volgende stap kan gaan. De app ‘Insight Timer’ kan je helpen om je meditatie oefeniningen bij de houden en te zien hoeveel minuten je al hebt gemediteerd. Succes met het doorlopen van de stappen en met het bereiken van emotionele bevrijding! Ik bied ook begeleiding bij de stappen voor wanneer je dat fijn vind, zie pagina begeleiding.

Stap 1: BODY oefeningen

Leer je lichaam gewaarworden en zorg er goed voor

Er is geen verlies of falen op dit pad.  Zelfs een klein beetje vooruitgang in spiritueel bewustzijn zal je tegen de grootste angsten beschermen. 

– Citaat uit de Bhagavad Gita

Uitleg gebied: BODY

De eerste stap in je bewustwordingsproces is je lichaam leren kennen.  Vaak leven we vanuit ons hoofd en verwaarlozen daarmee ons lichaam. Een gezond, soepel en sterk lichaam is de basis voor een gelukkig en zinvol leven. Daarom is het belangrijk om je lichamelijke signalen goed aan te voelen zodat je weet wat goed is voor je lichaam. 

Bewustwording van je lichaam leer je in het nu te leven. Via lichamelijke bewustwordingsoefeningen kun je weer bewust worden van je lichaam, in het nu leren leven en tot rust komen.

Mogelijke oefeningen

 • Raja, Yin of Nidra yoga
 • TaiChi
 • Biodanza (en andere vormen van intuïtief dansen)
 • Lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen (o.a. geleide meditatie)
 • Lichaamsgerichte traumatherapie (o.a. Somatic Experiencing)
 • Wandelen in de natuur
 • Gezond eten en op tijd naar bed
 • Terugkerende periodes van geen vlees en vis
 • Zo min mogelijk alcohol (liefst helemaal niet net zoals drugsgebruik)

Instructie

Doe niet allerlei oefeningen door elkaar. Zoek een soort lichamelijke oefening en doe die consequent 2 a 3 keer in de week op eenzelfde dag en tijdstip. Na totaal 50 uur van oefening kun je even pauze nemen en eventueel switchen naar een andere oefening/les die je dan vervolgens weer doet voor minimaal totaal 50 uur. Zodoende leer je jezelf discipline, volharding en standvastigheid aan. Belangrijke elementen om echt bewust te worden van je lichaam. 

Stap 2: MIND oefeningen

Krijg controle over je gedachte en zet ze af en toe uit

Wanneer je werkelijk in harmonie bent met je lichaam, wordt het een vertrouwde leraar en gids.

– Deepak Chopra

Uitleg gebied: MIND

De tweede stap in je bewustwordingsproces is het tot rust brengen van je gedachten. Op de achtergrond van je MIND zijn altijd gedachten aanwezig. Je bent er zelf niet bewust van, maar ze oefenen wel invloed uit op je leven. In stilte en lichamelijk ‘niet-handelen’ komen al die gedachten langzaam naar boven. Verveling, lichamelijk ongemak en onrust zijn de eerste obstakels die je dient te overwinnen. Dit kun je doen via meditatie en mindfulness oefeningen.  Met meditatie en mindfulness oefeningen kun je ervoor zorgen dat er ruimte komt tussen twee gedachten waarin de werkelijke stilte en rust zich bevind. 

Mogelijke oefeningen

 • Mindfulness oefeningen
 • Geleide meditatie
 • Concentratie meditatie 
 • Mantra of gebed reciteren
 • Zitten en niets doen

Instructie

Er zijn veel verschillende vormen van meditatie, mindfulness of manieren van gebed beschikbaar. Het is belangrijk om te kijken welke vorm bij jou past. De belangrijkste regel is dat je er één neemt en die voor een lange tijd structureel doet. Doe die vorm minimaal 3 keer per week op een vaste dag en tijdstip, liefst in de vroege ochtend. Switch niet van soort oefening tot je de totaal 50 uur aan oefening hebt behaald. Je kunt beginnen met 10 minuten, daarna naar 15, 30 en 40 minuten. 

Stap 3: GEVOEL oefeningen

Zonder gedachten, in de stilte komen je werkelijke gevoelens boven drijven

Voor wie zijn geest heeft overwonnen, is de geest zijn beste vriend; maar voor wie daar niet in slaagt, blijft de geest zijn grootste vijand.

– Citaat uit de Bhagavad Gita

Uitleg gebied: GEVOEL

De derde stap in je bewustwordingsproces is jouw gevoelens leren ervaren. Je zou ‘niet-bewuste lichamelijke activiteit’ en ‘ongecontroleerde gedachten’ kunnen zien als twee lagen die het voelen van gevoelens bemoeilijken. Door bewustwording van je lichaam en controleren van je gedachten zal je daarom ongetwijfeld al een toename hebben in het ervaren van gevoelens. Alleen bij deze derde stap ga je daar heel bewust mee bezig zijn. Laat al je gevoelens toe, accepteer ze, ook je nare, negatieve of traumatische gevoelens. Vorm jezelf niet naar een bepaald beeld of idee over hoe je denkt te moeten zijn, wees authentiek. Hiervoor is het nodig om eerst jezelf te kennen, om naar je dieperliggende gevoelens te luisteren.

Mogelijke oefeningen

 • Dagelijkse gevoelens opschrijven in dagboek
 • Je gevoelens uitspreken naar een luisteraar
 • Je gevoelens tekenen, kleien of schilderen
 • Dagelijks een moment nemen van stilte voor je gevoelens
 • Pijnlijke of traumatische gevoelens ook (h)erkennen, toelaten en accepteren

Instructie

Bewustwording van je gevoelens vergt een andere aanpak dan voorgaande stappen. Hier dien je actief stil te gaan staan bij je gevoelens. Soms voel je gevoelens die overweldigend zijn (bv. na het meemaken van een gebeurtenis), dan kan je daar meteen over schrijven, praten of reflecteren. Heb je dat niet dan is het van belang om een moment op de dag te kiezen, van bijvoorbeeld 10 a 15 minuten, waarin je schrijft of bezig bent om na te denken over wat je voelt. 

Stap 4: (ZELF)INZICHT oefeningen

Wanneer je gevoelens voorbij zijn gedreven kun je reflecteren over jezelf

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

– Wijsheid van Boeddha

Uitleg gebied: INZICHT

Nu zijn we beland bij de vierde stap in je bewustwordingsproces. Als je hier bent aangekomen heb je al een lange weg afgelegd. Deze vierde stap gaat over het beoefenen van zelfinzicht en inzicht in anderen en de wereld. Dit kun je pas doen als je bewust bent geworden van je lichaam, controle hebt over je gedachten en je gevoelens kan doorzien. Wanneer je de invloed van je gevoelens niet ziet zal je ook geen inzicht kunnen krijgen. Na het (h)erkennen van je gevoelens kun je gaan nadenken over wat de invloed ervan is op je zienswijze, overtuigingen, (voor)oordelen en (over)generalisaties. Ook leer je meer zelfinzicht krijgen wanneer je je eigen gevoelens begrijpt, waar ze vandaan komen en wat ze veroorzaken. Tegelijkertijd leer je de gevolgen zien van jouw handelingen op de natuur, dier en mens. 

Mogelijke oefeningen

 • Schrijf je (voor)oordelen op
 • Beschrijf je schaduwkanten aan een luisteraar
 • beschrijf hoe je gevoelens je beïnvloeden in je kijk naar anderen, jezelf en de wereld
 • Denk elke dag na over de vraag ‘Wie ben ik’
 • Stel bij elke handeling, gedachte jezelf de vraag waarom doe, wil of zeg je dat (OORZAAK) en wat zijn daar de gevolgen van voor de natuur, dier en mens (GEVOLG)

Instructie

Als je de voorgaande stappen hebt doorlopen heb je al redelijk wat zelfinzicht gekregen. Bij deze stap ga actief en dieper in op vragen zoals ‘wie ben je’, ‘wat ben je’ en ‘waarom doe je wat je doet’, maar ook ‘waarom denk je wat je denkt’, ‘hoe zijn je overtuigingen gevormd’ en ‘wat zijn de achterliggende oorzaken en intenties van je handelingen’. Dit zijn vragen die je jezelf steeds weer kunt stellen, erover schrijven, erover reflecteren of je kunt het in gesprek met een ander uitdiepen. De ander mag dan enkel doorvragen en niet zijn mening of zienswijze geven. 

Stap 5: Betekenisvol leven

Vervulling komt voort uit de bloei van jezelf en een bijdrage in de bloei van een ander

De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen.

– Erich Fromm

Uitleg gebied: Betekenisvol leven

Bij dit laatste aandachtsgebied gaat het erom dat je je nieuwe inzichten en waarden integreert in je leven. Dat je handelt in overeenstemming met je eigen waarden, in opbouw van je eigen ontwikkeling en tot bloei van anderen en je omgeving. Je dient zorg te dragen voor jezelf en je omgeving. Dit is wat een betekenisvol leven inhoud. Alle voorgaande stappen leiden tot dit punt. Door steeds bij je eigen gevoel te blijven, in het NU te leven, er ook voor anderen te ‘zijn’ en je niet af te laten leiden door verwachtingen en beïnvloedingen van buitenaf zal je steeds vaker vreugdevolle en gelukkige momenten hebben. Het zijn momenten van verbinding en geven een diep verzadigend gevoel.

Mogelijke oefeningen

 • Niet kwaadspreken, roddelen of oordelen over anderen
 • Weinig bezit nastreven
 • Focus op eigen ontwikkeling i.p.v. op bezit verwerven
 • Leven vanuit je eigen waarden
 • Werken vanuit compassie voor anderen 
 • Eigen onzekerheden herkennen en erkennen
 • Structurele oefeningen van stilte, bezinning, reflectie en aandacht in je leven integreren
 • Dagelijks ook aandacht hebben voor anderen

Instructie

Dit is de laatste stap en houd in dat je waakzaam blijft. We maken veel onverwachte dingen mee in ons leven waardoor we snel weer verkeerde keuzes kunnen maken die niet in lijn liggen met onze waarden, onze ontwikkeling en niet leiden tot de opbouw van een ander, maar mogelijk zelfs schade toebrengen. Het is de bedoeling om hier steeds waakzaam in te zijn. Wanneer je bemerkt dat je niet lekker in je vel komt te zitten raad ik aan om bovenstaande stappen opnieuw door te lopen. Er dient dan namelijk een nieuwe balans gemaakt te worden. 

Laten we onze harten vullen met onze eigen compassie – voor onszelf en voor alle levende wezens.

– Thich Nath Hanh