Het gevaar van Ayahuasca (psychodelica)

Een belemmering voor de spirituele en emotionele ontwikkeling

In dit artikel wil ik uiteenzetten waarom het gebruik van psychodelica zoals Ayahuasca gevaarlijk is. Het blokkeert namelijk je bewustwordingsproces en spirituele ontwikkeling. Dit gebeurd doordat het middel zelf een beleving creëert waarin je gaat geloven dat je meer zelfinzicht en bewustwording krijgt. Echter dragen die zogenaamde (zelf)inzichten en bewustwordingsmomenten niet bij aan je ‘echte’ bewustwordingsproces en spirituele ontwikkeling in nuchtere toestand. Aan de hand van 2 punten zal ik dit uitleggen, maar eerst, wat is psychodelica?

Wat is psychodelica?

Er zijn diverse middelen die men al eeuwen gebruikt voor meer zelfinzicht, bewustwording en spirituele groei. Denk aan Ayahuasca (DMT), Paddo’s, truffels (psilocybine) , Peyote (Mescaline), wortel van de plant iboga (ibogaïne) en LSD.

Al deze middelen activeren (net zoals de gewoonlijke drugs; XTC, cocaïne, heroïne) net weer ander stofjes en daardoor een ander netwerk in je brein wat dus voor net weer een ander soort beleving zorgt. Echter hebben de psychodelica middelen met elkaar gemeen dat je bepaalde sensaties en belevingen krijgt waardoor het lijkt alsof je delen van jezelf en de externe wereld leert kennen die je eerder niet zag. Zo kunnen er bijvoorbeeld oude ervaringen naar boven komen waardoor het lijkt alsof je die verwerkt. Je ziet allerlei kleuren en lagen in de externe wereld, waardoor het lijkt alsof je andere dimensies van de wereld kan zien. Ook voel je een sterke verbinding met alles om je heen. Daarnaast lijkt het alsof je andere perspectieven kan innemen waardoor men beweert wijzer te worden en meer (zelf)inzicht te krijgen.

Door al deze effecten worden deze middelen veel gebruikt in religieuze groepen en de spirituele omgeving. Het doel is vaak om tot inzicht of bewustwording te komen, maar deze middelen worden ook gebruikt om met de Goden te kunnen communiceren. Het helpt je echter niet vooruit in je bewustwordingsproces en spirituele ontwikkeling, maar blokkeert deze zelfs.

Punt 1: Inzicht als onderdeel van een persoonlijk leerproces

Het kenmerk van psychodelica is dat het bepaalde stofjes en netwerken activeert in je brein dat ervoor zorgt dat je gaat beleven en denken dat je meer inzicht, bewustwording en verbinding ervaart. De beleving en inzichten komen puur en alleen voort uit het gebruik van het middel en niet vanuit je eigen persoonlijke, emotionele, cognitieve en spirituele ontwikkelingen en levenservaring. Het bouwt niet voort op het punt waar je in je ‘nuchtere’ emotionele en spirituele ontwikkeling staat. Een inzicht krijg je door zelf actief in nuchtere staat je levenservaringen om te zetten in inzichten. Dit kan via meditatie, zelfreflectie en bezinning. Het verkrijgen van zelfinzicht en inzicht is onderdeel van een nuchter cognitief, emotioneel en reflectief proces.

Je kunt niet een middel innemen en dan inzichten verkrijgen. Psychodelica geeft je enkel het gevoel dat je inzichten krijgt. Dit is het kenmerk van drugs, het geeft je het gevoel dat je blij bent ‘XTC’, het geeft je het gevoel dat je zelfverzekerd bent ‘cocaïne’, het geeft je het gevoel dat je ‘inzichten en oude trauma’s verwerkt ‘Ayahuasca’. Echter veranderd er niets wanneer je weer nuchter bent, je bent niet verder gegroeid en hebt ook niet echt iets verwerkt. Het enige wat er daadwerkelijk is gebeurd is dat je een herinnering hebt van de beleving die je tijdens je trip hebt gemaakt.

Punt 2: Hechting aan ‘de beleving’

Wat je ziet bij mensen die psychodelica gebruiken is dat ze gehecht raken aan de beleving tijdens het gebruik. Ze vinden de beleving zo fijn en speciaal dat ze die steeds weer willen ervaren. Op deze manier raken ze er gehecht aan. Ook vereenzelvigen ze de beleving. Door de ophemeling en het speciaal vinden van de ervaring raken ze eraan gehecht. Ze willen dan steeds weer die beleving krijgen en gaan zich met de beleving vereenzelvigen, ofwel identificeren. Ze zeggen dat het hun inzicht geeft, hun oude trauma’s verwerkt en dat ze erdoor spiritueel groeien. De beleving die ze krijgen zeggen dingen over hunzelf of laten hun dingen zien die ze eerder niet konden zien en beleven.

Men raakt gehecht aan die beleving, aan het ‘zelfinzicht’ en ‘inzicht in de wereld’ krijgen. Het ‘interessant zijn’, ‘krijgen van inzicht’ en ‘trauma’s verwerken’ wordt een verslaving. Daarnaast ontwikkelt men filosofieën over de wereld en zichzelf door deze belevingen. Ze raken langzaam afgezonderd van het ‘echte’ leven. Van hun ‘echte’ gevoel. Ze creëren een andere wereld in gedachten die sterk ingevuld wordt door de beleving van psychodelica gebruik. Op deze manier wordt er ook een bepaalde subcultuur ontwikkelt.

Obsessief naar binnen kijken

Men raakt geobsedeerd door zichzelf, door zijn interne belevingswereld. Deze mensen willen enkel nog maar naar binnen, in hunzelf kijken met psychodelica op. En wanneer ‘de trip’ voorbij is willen ze enkel nog maar praten over de ervaring van die trip. Dit is dus heel gevaarlijk, die hechting aan- en vereenzelviging van, die belevingen. Wat je ziet bij deze mensen is dat ze stagneren in hun spirituele groei. Ze stagneren in de verbinding met hunzelf en de omgeving en verliezen hun warmte en sensitiviteit voor de externe wereld, voor anderen.

Wanneer men het echte spirituele pad volgt zal men vanzelf spirituele ervaringen krijgen. Deze ervaringen zullen dan samen gaan met niet-gehechtheid en emotionele, spirituele en morele ontwikkeling. De echte zoeker of spiritualist mag zich dus niet verwarren met de puur fysiologische, kunstmatig opgewekte, spirituele ervaring en de ‘echt’ te ontvangen spirituele beleving (genade, verlichting, vreugde, dankbaarheid). Wanneer je eenmaal bij dat ‘echte’ gevoel bent weet je dat dat het echte is, maar als je daar nog niet bent geweest kan men snel verdwaald en verstrikt raken in het neppe, kunstmatige gevoel.

Conclusie

Kortom, elk middel zorgt voor juist meer ervaringen wat je juist meer wegduwt en verder weg brengt van spirituele groei. Daarnaast zorgen die middelen voor een kunstmatige, op zichzelf richtende spirituele beleving. Wat weer zorgt voor meer hechting aan jezelf, aan de materiële wereld. Je krijgt dus meer ervaringen en raakt meer gehecht aan jezelf, je ego wordt vergroot. Twee zaken die juist afgebouwd dienen te worden voor meer zelfinzicht en spirituele groei.

Dat betreffende middelen je wel de illusie geven van spirituele ervaringen (meer inzicht en speciale waarnemingen) is mijn inziens zeer gevaarlijk. Laat je dus niet misleiden en bewandel het ware pad. Er zijn geen smokkelroutes. Juist het opzoek gaan naar smokkelroutes is ook weer niet spiritueel want dan doe je het om het resultaat, daar zit weer verlangen en gehechtheid in. Hechting aan het resultaat van je handeling. Het is juist de bedoeling om onthecht te worden van je handelingen en de resultaten daarvan. In elk ‘juist’ spiritueel pad zit vanzelf de beoefening van onthechting, dienstbaarheid en dankbaarheid.

Het is een pad met lange periodes van meditatie, bezinning en reflectie in nuchtere toestand. Alleen op die manier zullen de spirituele ervaringen duurzaam en blijvend zijn en doorwerken in je persoonlijkheid en gehele leven. Via drugs geïnduceerde gevoelens zullen enkel een roes zijn, een tijdelijk surrogaat gevoel die je niet verder helpen in je bewustwordingsproces, maar je juist daarvan afhoudt. Je raakt verstrikt in een bepaalde subgroep van psychodelica gebruikers met bepaalde theorieën en gedachten.