Over

“The perfect mystic is not an ecstatic devotee lost in contemplation of Oneness, nor a saintly recluse shunning all commerce with mankind, but “the true saint” goes in and out amongst the people and eats and sleeps with them and buys and sells in the market and marries and takes part in social intercourse, and never forgets God for a single moment.”

Abu-Sa’id Abul-Khayr

Mysticus Amriet

Amriet Timofei heeft in 2020 de Mystic You school opgezet. Zijn doel is om de mystieke leer op een toegankelijke en moderne manier over te brengen op een ieder die zich daartoe geroepen voelt. Zelf heeft hij psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en heeft rond gereisd in India. Hij heeft een lange weg afgelegd van persoonlijke, spirituele en emotionele ontwikkeling. Na een periode van diepe inkeer heeft hij meerdere spirituele ervaringen gekregen. Hij is tevens in 2015 ingewijd in de mystieke leer. Nu is mysticus Amriet klaar om anderen ook in te wijden tot de mystieke leer. Dit doet hij door mensen begeleiding te bieden en cursussen te verzorgen. In het begeleidingsproces komt zijn psychologische kennis en vaardigheid goed van pas. Volgens Amriet is het namelijk als eerst belangrijk om jezelf te doorgronden en leeg te maken alvorens je de mystieke leer kunt ontvangen. 

“Ik sta naast je als coach, mentor en vervolgens als psycholoog en daarna als spiritueel leraar om vervolgens een leerling van jou te worden.”