Over

“The perfect mystic is not an ecstatic devotee lost in contemplation of Oneness, nor a saintly recluse shunning all commerce with mankind, but “the true saint” goes in and out amongst the people and eats and sleeps with them and buys and sells in the market and marries and takes part in social intercourse, and never forgets God for a single moment.”

Abu-Sa’id Abul-Khayr

Mysticus Amriet

Amriet Timofei heeft in 2020 de Mystic You opgezet. Zijn doel is om de mensen te helpen een hoger bewustzijn en zelfverwezenlijking te behalen. Zelf heeft hij psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en heeft rond gereisd in India. Hij heeft een lange weg afgelegd van persoonlijke, spirituele en emotionele ontwikkeling. Na een periode van diepe inkeer heeft hij meerdere spirituele ervaringen gekregen. Amriet is nu klaar om ook anderen te begeleiden naar een dieper bewustzijn en om de mystieke kennis over te brengen. Dit doet hij door mensen begeleiding te bieden en cursussen te verzorgen. In het begeleidingsproces komt zijn psychologische kennis en vaardigheid goed van pas. Volgens Amriet is het namelijk als eerst belangrijk om jezelf te doorgronden en leeg te maken alvorens je de mystieke leer kunt ontvangen. 

“Ik sta naast je als coach, waar nodig als psycholoog, maar vooral als medemens om samen de myterie van onszelf en het leven te ontrafelen.”