Persoonlijke optimalisatie vs Persoonlijke ontplooiing

We leven in een zeer individualistische maatschappij. Mensen zijn vooral op zichzelf gericht en denken aan het behalen van eigen doelen. We worden immers beoordeeld op onze eigen verantwoordelijkheid. Wanneer we ‘falen’ in het leven worden we daar persoonlijk op afgerekend. Daarnaast, wanneer we ‘succes’ hebben krijgen we daar erkenning, waardering en sociale status voor en wellicht zelfs een hoger salaris. We worden dus gezien in wat we behalen of niet behalen. In wat we hebben en niet hebben. Helaas worden we niet gezien in wie we zijn. Overal zit een waardeoordeel op en wanneer het iets oplevert is het goed en wanneer het niets oplevert is het fout. Deze verstikkende omgangsnormen doen ons vervreemden van wie we werkelijk zijn, waardoor we enkel nog kunnen denken in termen van persoonlijke optimalisatie in plaats van persoonlijke ontplooiing.

Persoonlijke optimalisatie = jezelf zien als een machine die nog efficiënter kan draaien

Persoonlijke optimalisatie betekent dat je bezig bent met nog sneller, efficiënter en beter te worden in wat je doet. Op deze manier wordt je nog succesvoller. Ben je voor je werkgever een nog waardevollere werknemer. Tijd is geld, dus als je meer werk verricht in minder tijd ben je waardevol. Er is geen ruimte voor bezinning, twijfel of reflectie. Het is belangrijk dat je je elevator pitch hebt geoefend en in je hoofd hebt. Je moet sterk en daadkrachtig overkomen.

Het is duidelijk dat persoonlijke optimalisatie inhoudt dat je nog beter wordt in iets wat als waardevol wordt beoordeeld, als ‘nuttig’ en ‘bruikbaar’. En dat je doelmatig bezig bent om dat te bewerkstelligen. Alles wat je doet dient daaraan bij te dragen. Aan het ‘nog beter worden’, nog ‘efficiënter’ je vaardigheid kunnen inzetten. Deze doelmatige en functionele mindset staat haaks op persoonlijke ontplooiing.

Persoonlijke optimalistie is naar buiten gekeerd

Bij persoonlijke optimalisatie kijken we naar buiten. Welke vaardigheid of kwaliteit is nuttig in een bedrijf? Hoe kan ik die het beste inzetten? Hoe kan ik die het beste kenbaar maken? We exploiteren een vaardigheid of kwaliteit en zien het als een doelmatig middel wat we kunnen inzetten. Echter bij persoonlijke ontplooiing kijken we naar binnen.

Persoonlijke ontplooiing is naar binnen gekeerd

Bij persoonlijke ontplooiing kijken we naar wat we leuk vinden om te doen? Waar halen we plezier uit? Welke vaardigheden en kwaliteiten wil ik nog verder ontwikkelen? Niet omdat dat nuttig of bruikbaar is, maar omdat we daar blije gevoelens van krijgen. Dit is een mindset die creativiteit en intuïtie activeert. Het is een mindset die enkel gedijt in momenten van bezinning en reflectie zonder doel. Het simpelweg even ‘zijn’. In het doelloze en nutteloze komt onze ware zelf, ons innerlijke wereld naar boven drijven. We ervaren gevoelens van speelsheid, creativiteit en passie. We worden niet belemmerd door de beoordeling op onze handelingen in termen van ‘nuttig’ vs ‘niet-nuttig’ wat enkel een maatschappelijk construct is, maar beoordelen onze handelingen zelf in termen van ‘fijn, blij, geïnspireerd en gepassioneerd’ vs ‘niet fijn, verstikkend, ongeïnspireerd en ongemotiveerd’.

Een mindset van persoonlijke optimalisatie, een product van onze individualistische, consumptie- en competitiemaatschappij, verdrukt en verstikt onze persoonlijke ontplooiing.